Nhang trầm hương được làm từ bột trầm hương nguyên chất, trầm hương việt hiện đang bán các dòng nhang hương, nhang nụ, nhang vòng, nhang tháp...Tấ cả đều tự nhiên và an toàn cho sức khoẻ người dùng.