Vòng trầm hương với size hạt với đường kính 12mm, thông thường vòng trầm 12mm sẽ gồm 17 hạt trầm liên kết lại với nhau. Tính theo Sinh - Lão - Bệnh -  Tử thì vòng rơi vào chữ Sinh và được mọi người ưa chuộng.

Vòng trầm 12mm thích hợp cho Nam có kích thước vòng tay từ 17 - 19 cm. Đối với Nữ tay to thì đeo cũng rất hợp.