Skip to main content
0909 966 771

Dây Chuyền Trầm Hương

 • Chọn khoảng giá
 • Trên 1.000.000đ
 • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
 • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
 • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
 • Trên 50.000.000đ
 • China
 • Trầm Campuchia
 • Trầm Indonesia
 • Trầm Lào
 • Trầm Malaysia
 • Trầm Philippines
 • Trầm Việt Nam
 • 4mm
 • 5mm
 • 6mm
 • 8mm
 • 10mm
 • 12mm
 • 14mm
 • 16mm
 • 18mm
 • 20mm
 • Nam
 • Nữ
 • Unisex
 • Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

 • Giá
  • Trên 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Trên 50.000.000đ
 • Xuất xứ
  • China
  • Trầm Campuchia
  • Trầm Indonesia
  • Trầm Lào
  • Trầm Malaysia
  • Trầm Philippines
  • Trầm Việt Nam
 • Size Hạt
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 8mm
  • 10mm
  • 12mm
  • 14mm
  • 16mm
  • 18mm
  • 20mm
 • Giới tính
  • Nam
  • Nữ
  • Unisex

Sắp xếp

 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Mô Tả Danh Mục

Dây chuyền trầm hương là trang sức trầm hương đeo cổ. Những hạt trầm được thiết kế thành vòng cổ, kết hợp cùng mặt dây trầm hương mộc hoặc bọc vàng rất đẹp.