Skip to main content
0909 966 771

Vòng Trầm Hương Cao Cấp

 • Chọn khoảng giá
 • Dưới 1.000.000đ
 • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
 • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
 • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
 • Dưới 50.000.000đ
 • China
 • Trầm Campuchia
 • Trầm Indonesia
 • Trầm Malaysia
 • Trầm Philippines
 • Trầm Việt Nam
 • 10mm
 • 12mm
 • 14mm
 • 16mm
 • 20mm
 • 4mm
 • 5mm
 • 6mm
 • 8mm
 • Nam
 • Nữ
 • Unisex
 • Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

 • Giá
  • Dưới 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Dưới 50.000.000đ
 • Xuất xứ
  • China
  • Trầm Campuchia
  • Trầm Indonesia
  • Trầm Malaysia
  • Trầm Philippines
  • Trầm Việt Nam
 • Size Hạt
  • 10mm
  • 12mm
  • 14mm
  • 16mm
  • 20mm
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 8mm
 • Giới tính
  • Nam
  • Nữ
  • Unisex

Sắp xếp

 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao