Skip to main content
0909 966 771
 • banner trang home b3591009

Cảm nhận của khách hàng

 • Bóc Phốt Shop Trầm Hương Việt

  Lần đầu trải nghiệm mua hàng tại một Shop mà chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm tốt không chê vào đâu được. Tư vấn nhiệt tình mà giá cả lại hợp lý hơn các bên khác. Bước chân vào Shop nhân viên nhiệt tình mở cửa rồi mời xem sản phẩm, mời nước, mời trà. Vòng tay trầm hương rất đẹp và thơm.
  Ductv
  Hot Tiktoker
  Ellipse 1021 3 80d14bde
 • Vòng Trầm Sử Dụng 5 Năm Rồi Mà Vẫn Còn Thơm Lắm

  Sử dụng vòng trầm 108 hạt của shop này đã 5 năm rồi mà vẫn thơm lắm, 1 – 2 năm mình gửi lại shop đánh bóng đẽ sạch tạp chất bám lên vòng thôi. Vòng mình nghe lời shop giữ gìn kỷ nên giờ lên dầu đẹp lắm luôn ạ.

  Trang
  Ellipse 1021 2 f4976e63
 • Bóc Phốt Shop Trầm Hương Việt

  Lần đầu trải nghiệm mua hàng tại một Shop mà chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm tốt không chê vào đâu được. Tư vấn nhiệt tình mà giá cả lại hợp lý hơn các bên khác. Bước chân vào Shop nhân viên nhiệt tình mở cửa rồi mời xem sản phẩm, mời nước, mời trà. Vòng tay trầm hương rất đẹp và thơm.
  Ductv
  Hot Tiktoker
  Ellipse 1021 1 29c07395
 • Bóc Phốt Shop Trầm Hương Việt

  Lần đầu trải nghiệm mua hàng tại một Shop mà chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm tốt không chê vào đâu được. Tư vấn nhiệt tình mà giá cả lại hợp lý hơn các bên khác. Bước chân vào Shop nhân viên nhiệt tình mở cửa rồi mời xem sản phẩm, mời nước, mời trà. Vòng tay trầm hương rất đẹp và thơm.
  Ductv
  Hot Tiktoker
  Ellipse 1021 3 80d14bde