Skip to main content
0909 966 771
  • banner trang home a83e2e6f

Cảm nhận của khách hàng

  • vongtram2 e1686025753176 7c7e4093

    Vòng Trầm Sử Dụng 5 Năm Rồi Mà Vẫn Còn Thơm Lắm

    Sử dụng vòng trầm 108 hạt của shop này đã 5 năm rồi mà vẫn thơm lắm, 1 – 2 năm mình gửi lại shop đánh bóng đẽ sạch tạp chất bám lên vòng thôi. Vòng mình nghe lời shop giữ gìn kỷ nên giờ lên dầu đẹp lắm luôn ạ.

    Trang