Skip to main content
0909 966 771

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Trầm Hương Việt trong bán hàng tực tuyến.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi họ đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin cần thiết để xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đặt cao mức độ bảo mật của thông tin cá nhân và áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ một cách an toàn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa mạnh mẽ và hệ thống tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các giao dịch mua hàng, xác nhận và vận chuyển đơn hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng, giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu của khách hàng, và thông báo về các chương trình khuyến mãi mới nhất. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép hoặc trong các trường hợp cần thiết để hoàn thành giao dịch và cung cấp dịch vụ.

4. Quyền riêng tư và sự cho phép

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khách hàng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin tại bất kỳ đâu.