Skip to main content
0909 966 771

Vòng Tay Trầm Hương Nam

 • Chọn khoảng giá
 • Trên 1.000.000đ
 • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
 • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
 • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
 • Trên 50.000.000đ
 • Trầm nhân tạo
 • Trầm tự nhiên
 • China
 • Trầm Campuchia
 • Trầm Indonesia
 • Trầm Lào
 • Trầm Malaysia
 • Trầm Philippines
 • Trầm Việt Nam
 • Việt Nam
 • 4mm
 • 5mm
 • 6mm
 • 7mm
 • 8mm
 • 10mm
 • 12mm
 • 14mm
 • 16mm
 • 18mm
 • 20mm
 • Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

 • Giá
  • Trên 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Trên 50.000.000đ
 • Loại trầm
  • Trầm nhân tạo
  • Trầm tự nhiên
 • Xuất xứ
  • China
  • Trầm Campuchia
  • Trầm Indonesia
  • Trầm Lào
  • Trầm Malaysia
  • Trầm Philippines
  • Trầm Việt Nam
  • Việt Nam
 • Size Hạt
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 7mm
  • 8mm
  • 10mm
  • 12mm
  • 14mm
  • 16mm
  • 18mm
  • 20mm

Sắp xếp

 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Mô Tả Danh Mục

Vòng tay trầm hương Nam là những vòng trầm có kích thước phù hợp với tay Nam. Với các size hạt 12mm, 14mm, 16mm, 18mm và 20mm, chu vi vòng tròn trên 16cm.