Skip to main content
0909 966 771

Mặt Dây Chuyền Trầm Hương

  • Chọn khoảng giá
  • Từ 0đ - 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Trên 50.000.000đ
  • China
  • Trầm Campuchia
  • Trầm Indonesia
  • Trầm Lào
  • Trầm Malaysia
  • Trầm Philippines
  • Trầm Việt Nam
  • Việt Nam
  • Sắp xếp
  • Mới nhất
  • Từ cao đến thấp
  • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

  • Giá
    • Từ 0đ - 1.000.000đ
    • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
    • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
    • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
    • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
    • Trên 50.000.000đ
  • Xuất xứ
    • China
    • Trầm Campuchia
    • Trầm Indonesia
    • Trầm Lào
    • Trầm Malaysia
    • Trầm Philippines
    • Trầm Việt Nam
    • Việt Nam

Sắp xếp

  • Mới nhất
  • Từ cao đến thấp
  • Từ thấp đến cao