Nhang trầm không tăm được làm hoàn toàn tư trầm hương nguyên chất, kết hợp cùng bột keo cây bời lời tạo độ kết dính giữa các hạt gỗ li ti. Nhang trầm không tăm được sử dụng rộng rãi nhờ tiện dụng, chất lượng nguyên bản tạo cho mùi thơm tốt, thường được dùng để tận hưởng hương thơm, xông đốt, thờ cúng tâm linh...

Đặt điểm của nhang trầm không tăm là không pha lẫn tạp chất, 99,9% là bột trầm, đốt rất ít khói nên không bị ngơp, ngoài ra đây là sản phẩm phổ rộng với nhiều sản phẩm cao cấp ngoài thị trường.