Nhang vòng trầm hương hay nhang khoanh là sản phẩm được làm từ bột trầm hương nguyên chất kết hợp cùng bột keo cây bời lời. Nhang vòng trầm hương được quấn thành nhiều vòng, dành để đốt với thời gian cháy lâu. Nhang trầm hương hiện được xem là nhanh xanh, nhang sạch vì sức khoẻ của con người, nếu có điều kiện bạn và gia đình nền sử dụng. Hương thơm ngọt dịu tự nhiên sẽ lan toản khắp không gian sống của bạn.