Skip to main content
0909 966 771

Nhang Vòng Trầm Hương

 • Chọn khoảng giá
 • Từ 0đ - 1.000.000đ
 • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
 • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
 • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
 • Trên 50.000.000đ
 • 15 - 30 Phút
 • 30 - 60 phút
 • Trên 60 phút
 • Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

 • Giá
  • Từ 0đ - 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Trên 50.000.000đ
 • Thời gian cháy
  • 15 - 30 Phút
  • 30 - 60 phút
  • Trên 60 phút

Sắp xếp

 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mô Tả Danh Mục

Nhang vòng trầm hương được làm từ bột trầm hương nguyên chất kết dính bởi keo cây bời lời. Sợi bột trầm dài xoắn thành vòng tròn cho thời gian cháy lâu.