Nụ trầm hương được làm từ bột trầm hương nguyên chất, bột được nén lại thành nhiều hình dạng búp sen, tháp...đựng đứng đốt cháy từ đỉnh xuống. Chât lượng của trầm hương nụ phụ thuộc vào hàm lượng dầu trầm chứa trong gỗ, hàng tự nhiên hay là hàng cấy tạo trầm. Trầm nụ thường được dùng trong thờ cúng, chất lượng của trầm đa số nằm ở trung cấp, khá ít nụ trầm hương cao cấp xuất hiện ngoài thị trường.