Skip to main content
0909 966 771

Trầm Lào

Trầm Lào là trầm hương được khai thác ở nước Lào. Chất gỗ và hoa văn dầu của trầm Lào nhìn không được đẹp, mùi không tốt bằng những nước khác nên giá thành không cao.

Hiển thị tất cả 2 kết quả