Trầm Hương Cảnh là các sản phẩm với  các hình dạng khác nhau về trầm hương, dùng để bài trí, trang trí cho không gian sống, mang  tính  chất  phong thủy cao.

Trầm hương cảnh có thể là một dạng trầm ăn tự nhiên trên thân cây dó sau đó được khai  thác và để dạng tự nhiên để trưng bày hoặc có thể đục đẽo, điêu khắc thằng nhiều hình tượng khác nhau nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và tâm linh của sản phẩm.