Skip to main content
0909 966 771

Trầm Hương Miếng

 • Chọn khoảng giá
 • Trên 1.000.000đ
 • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
 • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
 • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
 • Trên 50.000.000đ
 • Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Bộ lọc

 • Giá
  • Trên 1.000.000đ
  • Từ 1.000.000đ - 5.000.000đ
  • Từ 5.000.000đ - 10.000.000đ
  • Từ 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • Từ 20.000.000đ - 50.000.000đ
  • Trên 50.000.000đ

Sắp xếp

 • Mới nhất
 • Từ cao đến thấp
 • Từ thấp đến cao

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mô Tả Danh Mục

Trầm hương miếng là những mảnh trầm hương nhỏ, thường dùng để xay bột làm nhang trầm hoặc xông nóng trên than lửa, lò xông điện, càng cao cấp càng cho mùi thơm tốt.