Skip to main content
0909 966 771

Trầm Ép Dầu

Trầm ép dầu là sản phẩm làm từ gỗ dó bầu được ép thêm dầu trầm hương. Dầu trầm tự nhiên được nén thấm sâu vào lõi gỗ nên thơm tốt và lâu.

Hiển thị tất cả 20 kết quả