Skip to main content
0909 966 771

Trầm Tốc Banh

Trầm tốc banh là phân khúc cao cấp trong trầm tốc, chất lượng trầm hình thành và chất gỗ cũng lâu năm nên sớ cứng chắc. Lượng dầu chứa trong trầm banh nhiều và dẻo cho mùi thơm sống tốt.

Hiển thị 1–20 của 26 kết quả