Vòng tay trầm hương nhân tạo là tập hợp những vòng tay được làm ra từ gỗ trầm hương dưới tác nhân của con người làm cho dầu trầm hương tự nhiẻn hình thành trong gỗ. 

Trầm Hương Việt cung cấp cho khách hàng 2 loại chính là vòng trầm hương ép dầuvòng trầm hương cấy tạo trầm.

Vòng trầm hương ép dầu được làm từ gỗ trầm hương tự nhiên nhưng rất ít dầu, được bỏ vào lò áp suất cùng với dầu trầm tự nhiên rút ra từ các mãnh trầm nhỏ. Sau đó nén dưới áp suất cao để dầu trầm thấp sâu vào gỗ trầm hương. Tuỳ thời lượng ép và áp suất thì vòng gỗ trầm sẽ có lượng dầu nhiều hay ít. Đa phần là lượng dầu cao và chìm nước.

Vòng trầm hương cấy tạo trầm là sản phẩm được tiện ra từ những khối gỗ từ cây trầm hương được cấy tạo trầm bằng phương pháp Lý - Hoá - Sinh. Nhưng thời gian và tuổi đời của cây còn thấp nên chất lượng mùi không được tốt như hàng tự nhiên.