Skip to main content
0909 966 771

Cách tính Sinh Lão Bệnh Tử

Cỡ chữ
“Sinh lão bệnh tử” là các bước chuyển biến trong cuộc đời của vạn vật nói riêng và cuộc đời của con người. Chúng ta luôn lấy đó để ứng dụng vào phong thủy nhằm muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

1. Sinh Lão Bệnh Tử là gì?

Phần nghĩa của từ trong cụm từ “Sinh Lão Bệnh Tử” này có thể được hiểu như sau:

  • “Sinh” có thể được hiểu là quá trình sinh ra, tồn tại và sống.
  • “Lão” đề cập đến giai đoạn tuổi già trong quá trình con người trưởng thành và trước khi qua đời.
  • “Bệnh” chỉ các vấn đề sức khỏe, căn bệnh hoặc tình trạng không khỏe mạnh.
  • “Tử” đề cập đến cái chết, tức là sự kết thúc cuộc sống.
sinh lão bệnh tử
Sinh – Lão – Bệnh – Tử

Vì vậy, cụm từ “sinh lão bệnh tử” thường được sử dụng để miêu tả quá trình con người trải qua từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, bao gồm cả giai đoạn trưởng thành, tuổi già và các vấn đề sức khỏe liên quan. Nó mang ý nghĩa tổng quát về sự sống và cái chết trong cuộc sống con người.

Trong phong thuỷ đa số mọi người chú trọng 2 chữ Sinh và Lão nhằm cầu mong lúc nào cũng Khỏe mạnh và Sống thật lâu. Chử Bệnh và Tử thường được mọi người tránh. Nó mang hàm ý bệnh tật và cái chết. 

Thế nhưng theo quan niệm của đạo thì chuỗi hạt là vật dùng để định tâm, sinh lão bệnh tử không liên quan. Mỗi người mỗi ý, quan trọng bạn cảm thấy yên tâm thì tất sẽ an lành.

Cách tính sinh lão bệnh tử trên vòng tay trầm hương hay bất kỳ số lượng nào đó rất dễ.

Mọi người có thể lần, đếm từng hạt và đếm lặp sinh lão bệnh tử, đến hạt cuối dừng ở chữ nào thì tính vòng tay rơi vào chữ đó.

Thứ tự đúng là Sinh > Lão > Bệnh > Tử

Đối với những vòng tay trầm hương  và những chuỗi trầm hương quá nhiều hạt thì tính như thế nào đây ??? Dễ lắm thưa các bạn. Chúng ta lấy tổng số hạt chứa trong vòng tay đem chia cho 4. (không tính những hạt tô điểm cho vòng, chỉ tính hạt chủ đạo trong vòng tay)

Cách tính Sinh Lão Bệnh Tử cho vòng tay.

Nếu chia cho 4 mà dư 1 có nghĩa là rơi vào chữ Sinh.

Nếu chia cho 4 mà dư 2 có nghĩa là rơi vào chữ Lão.

Nếu chia cho 4 mà dư 3 có nghĩa là rơi vào chữ Bệnh

Nếu chia hết cho 4 thì vòng tay trầm hương mà bạn mua rơi vào chữ Tử.

Ví dụ: Vòng tay trầm hương đếm có 17 hạt. lấy 17 chia 4 được 4 dư 1.

Nhìn ở trên dư 1 là rơi vào Sinh. Vậy vòng tay trầm hương có số hạt rơi vào chữ tốt.

Kết Luận: Vòng lập Sinh – Lão – Bệnh – Tử phải lập theo thứ tự thì xác định mới đúng. Sinh Lão Bệnh Tử tượng trưng cho vòng đời của con người. Vạn vật cuối cùng lúc nào cũng có hồi kết. Quan trọng quản thời gian đó chúng ta có hạnh phúc, có làm được những điều tốt đẹp hay không, đó mới là quan trọng.

Bình luận (0 bình luận)